“Architecten kunnen van bij de conceptie nadenken over de materiaalstromen” - interview with Maarten Van Acker in NAV news

The corona crisis makes us look at mobility and our urban environment in a different way. Maarten Van Acker, professor in urban planning and architecture at the University of Antwerp, brings these two separate worlds together in his research.

"Vooraleer Maarten Van Acker professor werd in Antwerpen, stond hij aan de wieg van het bouwblokkenteam in dezelfde stad en deed hij ervaring op in New York. Aan de Katholieke Universiteit Leuven legde hij de basis voor zijn onderzoek met een doctoraat over de impact van infrastructuurontwerp op de verstedelijking van België sinds de 19de eeuw. We spraken Maarten Van Acker net voor de tweede coronagolf in het kantoor van JUXTA in het Gentse miljoenenkwartier. Vorig jaar stapte hij immers samen met zijn broer Wouter, ook professor Architectuur, in het bestuur van het architectenkantoor dat tot dan Avapartners heette. Daarnaast schrijft Maarten Van Acker voor de Gazet van Antwerpen veelgelezen columns over stedenbouwkundige vraagstukken die meteen ook de aanleiding en basis vormden voor dit gesprek."

Read the full article here.